Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 45, Issue 13, pp 4–4 | Cite as

Kwaliteit van medisch handelenjournaalbericht kwalitatief onderzoek kwaliteit van zorg

Journaal

Samenvatting

Hoe kan men de kwaliteit van het handelen van dokters tijdens consulten goed meten? Het lijkt simpel: kijk naar de diagnose en beoordeel of de vereiste ingrediënten uit anamnese, lichamelijk onderzoek en behandeling aanwezig zijn. Maar is deze methode betrouwbaar?

Literatuur

  1. Dresselhaus TR, et al The ethical problem of false positives: a prospective evaluation of physician reporting in the medical record. J Med Ethics 2002;28:291-4.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations