Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 44, Issue 1, pp 833–833 | Cite as

Tuberculose

Journaal
  • 116 Downloads

Samenvatting

In dit nummer van H&W beschrijft van Kempen de problemen van de diagnostiek van tuberculose en de behandeling van patiënten. De klinische blik van de dokter moet ons helpen de hoog-risicopatiënten te vangen. Dat is niet simpel, en ook is niet duidelijk welke test daarna nog zinvol is. In een multicenteronderzoek in de VS en Europa werden 358 patiënten met verdenking op tbc ingesloten.1 De verdenking moest in percentages worden uitgedrukt: laag (<25%, n=244), intermediate (26-76%, n=68) en hoog (>75%, n=46). Patiënten hoestten 6 dagen sputum op, dat werd gekweekt en waarop een PCR-test werd gedaan. De diagnose tbc werd als waar aangenomen als een klinisch panel een hoge verdenking had en er twee positieve kweken waren.

Literatuur

  1. Catanzaro A, et al. The role of clinical suspicion in evaluating a new diagnostic test for active tuberculosis. Rseults of a multicentre prospective trial. JAMA 2000;283:639-45.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations