Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 44, Issue 2, pp 816–817 | Cite as

Beleidsdoelstelling

Richtlijnen in praktijk
NHG-beleidsplan 2001-2006
  • 6 Downloads

Samenvatting

De laatste jaren zijn in een gestaag tempo nieuwe richtlijnen en standaarden ontwikkeld, waarmee het NHG naam heeft weten te maken als normstellend instituut. Daarbij legt het NHG de lat hoog voor zichzelf. In de komende jaren zal onverminderd worden gestreefd naar een optimale kwaliteit van de producten, maar daarbij zullen enkele accenten anders komen te liggen.

beleidsplan NHG NHG-bericht NHG-standaard richtlijnen 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations