Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 44, Issue 2, pp 799–799 | Cite as

Dementie

  • M Pijnenburg
  • V Kirkels
  • Annet Wind
Boeken
  • 252 Downloads

Samenvatting

In dit zeer lezenswaardige deeltje van de annalen van het Thijmgenootschap (vereniging voor wetenschap en levensbeschouwing) wordt dementie als het schrikbeeld bij uitstek van onze cultuur beschreven. Door de waarde die we aan begrippen als autonomie en onafhankelijkheid geven, door verdringing van eindigheid en kwetsbaarheid komen we tot uitspraken als ‘liever dood dan dement’. De auteurs stellen hier vele vragen bij en nemen zelf een duidelijk standpunt in.

alzheimer boekbespreking dementie ethiek 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • M Pijnenburg
    • 1
  • V Kirkels
  • Annet Wind
  1. 1.

Personalised recommendations