Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 44, Issue 2, pp 752–752 | Cite as

‘Ik ben d’r weer’

Journaal
  • 2 Downloads

Samenvatting

‘Ik ben d’r weer’. Of: ‘Is die patiënt er alweer…?’ (bij het zien van de afsprakenlijst). Een bekend gevoel bij de huisarts. De andere kant is de patiënt met allerlei onzekerheden: ‘Kom ik niet te vaak?’ Met behulp van kwalitatief onderzoek is getracht het beslisproces bij patiënten die veelvuldig de huisarts bezoeken in kaart te brengen.

medische consumptie 

Literatuur

  1. Neal RD, et al. ‘I always seem to be there’ – a qualitative study of frequent attenders. Br J Gen Pract; 2000;50:716-23.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations