Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 44, Issue 3, pp 748–749 | Cite as

Interview met

Wim Stalman
Afscheidssymposium
  • 3 Downloads

Samenvatting

Vier jaar lang was Wim Stalman voorzitter van het Dagelijks Bestuur NHG. Het was een turbulente periode, waarin veel nieuwe ontwikkelingen hun beslag kregen. Stalman bleek de juiste persoon om het NHG te laten meegroeien met die ontwikkelingen. Zijn geduld, brede expertise, charme en daadkracht zorgden voor een atmosfeer waarin wetenschap en praktijk elkaar voedden en stimuleerden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations