Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 44, Issue 3, pp 718–721 | Cite as

Onderzoek in de huisartspraktijk getoetst

Evaluatie van de Commissie Wetenschappelijke Aangelegenheden Noord Nederland
 • HJG Lagerweij
 • GTh van der Werf
Onderzoek
 • 10 Downloads

Samenvatting

Vraagstelling Huisartsen worden regelmatig benaderd om deel te nemen aan onderzoek. In 1990 werd de Commissie Wetenschappelijke aangelegenheden Noord-Nederland (CWA) opgericht om huisartsen in dezen te adviseren.

Methode De beoordelingen over een periode van ruim vijf jaar werden geanalyseerd, en via een enquête werd nagegaan of negatief beoordeeld onderzoek tot minder publicaties had geleid dan positief beoordeeld onderzoek.

Resultaten Er zijn 97 onderzoeken beoordeeld, waarvan er 21 werden afgewezen (enkele seeding trials en als irrelevant beoordeelde onderzoeken).

Als gevolg van een selectieve non-respons was het niet goed mogelijk te beoordelen of afgewezen onderzoek tot minder publicaties had geleid.

Conclusie Advisering door de CWA voorkomt dat huisartsen in de regio meewerken aan onderzoek van slechte kwaliteit.

onderzoek onderzoeksbeleid wetenschappelijk onderzoek 

Literatuur

 1. Bergkamp L. De variatie en inconsistentie in de beoordeling van experimenten door medisch-ethische commissies. Ned Tijdschr Geneeskd 1989; 133:446-8.PubMedGoogle Scholar
 2. Foy R, Parry J, McAvoy B. Clinical trials in primary care; targeted payments for trials might help improve recruitment and quality. BMJ 1998;317:1168-9.PubMedGoogle Scholar
 3. Offerhaus L. Arts en farmaceutische industrie; I. langs de koninklijke weg of per Royal Class? Ned Tijdschr Geneeskd 1992;136:13-5.PubMedGoogle Scholar
 4. Moodie P. The role of local research ethics committees; maintaining the pressure for improvement. BMJ 1992;304:1129-30.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

 • HJG Lagerweij
  • 1
 • GTh van der Werf
 1. 1.

Personalised recommendations