Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 44, Issue 3, pp 702–702 | Cite as

Wetenschap en tijdschriften

Journaal
  • 5 Downloads

Samenvatting

Over de ethiek van wetenschappelijk onderzoek en publiceren is veel gepubliceerd. Het Cope-rapport 2000 (Committee on Publication Ethics) heeft een fraaie collectie praktijkvoorbeelden van wetenschappelijk wangedrag bij publicaties bijeengebracht.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations