Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 44, Issue 6, pp 539–540 | Cite as

Financieringsstructuur Huisartsenzorg

Een gezonde spil in de zorg
Uit het bestuur
  • 12 Downloads

Samenvatting

Het advies van de commissie ‘Tabaksblat’ over de toekomstige financiering van de huisartsenzorg besteedt ook aandacht aan de inhoud en de kwaliteit van de huisartsgeneeskunde. Het NHG heeft als inspreker bij de commissie de noodzaak van een systematische en structurele financiering van het kwaliteitsbeleid in de huisartspraktijk benadrukt: praktijkkosten mogen niet ten koste gaan van het inkomen van de huisarts.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations