Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 44, Issue 6, pp 533–533 | Cite as

Euthanasie en ethiek

  • Dick Willems
Boeken
  • 154 Downloads

Samenvatting

Euthanasie blijft de gemoederen bezighouden. Tussen alle publiciteit in de media over levensbeëindiging zou een meer reflecterend boek voor veel huisartsen aantrekkelijk kunnen zijn.

boekbespreking ethiek euthanasie 

Literatuur

  1. Jean-Pierre Wils. Euthanasie. Naar een ethiek van het sterven [Oorspronkelijke titel: Sterben. Zur Ethik der Euthanasie]. Budel: DAMON, 2000. ISBN 90-5573-156-0; 319 pagina's. NLG 39,90.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • Dick Willems
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations