Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 44, Issue 6, pp 528–528 | Cite as

Kindergeneeskunde

  • Sander Koning
Boeken
  • 95 Downloads

Samenvatting

Dit compendium, ooit begonnen als naslagklapper voor arts-assistenten in het Sophia Kinderziekenhuis, is inmiddels uitgegroeid tot een flink boekwerk, dat ook is bedoeld voor huisartsen. Het boek bestaat uit 49 hoofdstukken, verdeeld over vijf secties: algemene onderwerpen, spoedeisende problemen, ziekten van de orgaansystemen, referentiewaarden, en geneesmiddelen en bloedproducten.

boekbespreking diagnostiek kinderen 

Literatuur

  1. Derksen-Lubsen G, Moll HA, Büller HA, redactie. Compendium kindergeneeskunde. Diagnostiek en behandeling. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2000; 880 pagina's, NLG 186,-. ISBN 90-313-2775-1.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • Sander Koning
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations