Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 44, Issue 6, pp 524–524 | Cite as

Lage-rugpijn bij zwangerschap

  • Peter Lucassen
Proefschriften
  • 40 Downloads

Samenvatting

Mens beschrijft in zijn dissertatie een aantal belangrijke aspecten van zwangerschapsgerelateerde lage rugpijn (PPPP = peripartum pelvic pain): lage-rugpijn of pijn elders in de bekkenregio (bijvoorbeeld de symphysis pubis) die voor het eerst ontstaat tijdens de zwangerschap of binnen drie weken na de bevalling. Het proefschrift bevat een dwarsdoorsnede-onderzoek, een randomised clinical trial en een serie onderzoeken naar de validiteit en betrouwbaarheid van een aantal fysisch-diagnostische tests.

boekbespreking lage rugpijn rugklachten zwangerschap 

Literatuur

  1. Mens JMA. Pregnancy-related low back pain [Dissertatie]. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, 2000; 126 bladzijden. ISBN 90-9014239-8.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • Peter Lucassen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations