Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 44, Issue 6, pp 494–494 | Cite as

Zomer in Antwerpen

Journaal

Samenvatting

Een cursus kwalitatief onderzoek in de gezondheidszorg aan de Universiteit Antwerpen van 12 tot 14 juli 2001. De cursus besteedt aandacht aan het formuleren van vraagstellingen, het opzetten, het uitvoeren, de analyse en rapportering van kwalitatief onderzoek in de gezondheidszorg.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations