Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 44, Issue 7, pp 450–453 | Cite as

Vroege mobilisatie na de bevalling en bekkenpijn zes weken post partum

 • G. F. Lemstra-Luckerhof
 • M. M. Kuyvenhoven
 • A. W. Chavannes
Zwangerschap & Kraambed

Samenvatting

Lemstra-Luckerhof GF, Kuyvenhoven MM, Chavannes AW. Vroege mobilisatie na de bevalling en bekkenpijn zes weken post partum. Huisarts Wet 2001;44 (7):288-90 Vraagstelling: Is vroege mobilisatie na de bevalling een risicofactor voor bekkenpijn zes weken post partum (BPPP)?

Methoden: Gedurende twee maanden ontvingen alle vrouwen in vier verloskundige praktijken bij de verloskundige controle zes weken na de bevalling een vragenlijst betreffende de aanwezigheid van BPPP, de mobilisatie na de bevalling en andere mogelijke risicofactoren voor BPPP. De samenhang tussen de mogelijke risicofactoren en BPPP wordt uitgedrukt in een odds ratio. Met behulp van multivariate analyse wordt nagegaan of er een onafhankelijke samenhang bestaat tussen de mogelijke risicofactoren en BPPP.

Resultaten: Van de 72 vrouwen hadden 15 vrouwen BPPP. Vrouwen die binnen drie uur na de bevalling waren gemobiliseerd, hadden een kleinere kans op BPPP vergeleken met vrouwen met een latere mobilisatie (gecorrigeerde OR: 0,2 (0,04- 0,7)). Vrouwen met bekkenpijn tijdens de zwangerschap bleken een grotere kans te hebben op BPPP (gecorrigeerde OR 14,7 (2,9-73,3)).

Conclusie: Mogelijk verkleint een vroege mobilisatie na de bevalling de kans op BPPP. Om deze bevinding te toetsen, dient gerandomiseerd prospectief onderzoek plaats te vinden.

bekkenpijn kraambed lage rugpijn post partum zwangerschap 

Abstract

Lemstra-Luckerhof GF, Kuyvenhoven MM, Chavannes AW Early mobilisation after delivery and pelvic pain 6 weeks post-partum. Huisarts Wet 2001;44 (7):287-9

Objective: To investigate whether early mobilisation after delivery is a risk factor for pelvic pain six weeks post partum.

Methods: For two months all the women attending four centres of midwifery were given a questionnaire at their post-partum visit (about six weeks after delivery) relating to pelvic pain at the time of the post-partum visit, mobilisation after delivery and other possible risk factors for post-partum pelvic pain. The relationship between the time of mobilisation after delivery and other risk factors and pelvic pain at the time of the post-partum visit is expressed in an odds ratio (OR; 95% CI). Multivariate logistic regression analysis was used to investigate whether there is an independent relationship between the risk factors and post-partum pelvic pain.

Results: Seventy-two women completed the questionnaire (response rate: 81%), of whom fifteen complained of pelvic pain at the post-partum visit. There is a negative relationship between mobilisation within 3 hours after delivery and pelvic pain 6 weeks post-partum (corrected OR 0.2 [0.04-0.7]) and a positive relationship between pelvic pain during pregnancy and pelvic pain at the post-partum visit (corrected OR 14.7 [2.9-73.3]).

Conclusion: Early mobilisation after delivery seems to protect against pelvic pain 6 weeks post-partum. A randomised prospective study should be carried out to confirm this relationship.

Literatuur

 1. Pel M. De nieuwe kleren van de keizer: ‘Bekkeninstabiliteit’. Ned Tijdschr voor Obstetrie en Gynaecologie 1995; 108: 422-4.Google Scholar
 2. Van Beukering MDM. Werken tijdens de zwangerschap en post partum. Huisarts Wet 2000; 43: 306-9.Google Scholar
 3. Mens JMA, Vleeming A, Stoeckart R, Stam HJ, Snijders CJ. Understanding peripartum pelvic pain. Spine 1996; 11: 1363-9.CrossRefGoogle Scholar
 4. Kristiansson P, Svärdsudd K, Von Schoultz B. Back pain during pregnancy. Spine 1996; 21: 702-9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. Ostgaard HC, Andersson GBJ. Postpartum low-back pain. Spine 1992; 17: 53-55.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. Ostgaard HC, Andersson GBJ, Karlsson K. Prevalence of back pain in pregnancy. Spine 1991; 16: 549-552.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. Larsen EC, Wilken-Jensen C, Hansen A, Jensen DV, Johansen S, Minck H, et al. Symptom-giving pelvic girdle relxation in pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand 1999; 78: 105-110.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. Ostgaard HC, Roos-Hansson E, Zetherström G. Regression of back and posterior pelvic pain after pregnancy. Spine 1996; 21: 2777-2780.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. Verhagen A, Kroese M, Ponsioen B, Verkerk K, Drukker M. Bekkenpijn tijdens zwangerschap en bevalling. Een systematische review. Huisarts Wet 2001; 44: 137-141.CrossRefGoogle Scholar
 10. Langezaal-Flohil AE. Peripartale bekkenpijn, aandacht vragen en geven? Ned Tijdschr voor Obstetrie en Gynaecologie 1995; 108: 417-418.Google Scholar
 11. Mens JMA, Stam HJ, Vleeming A, Snijders CJ. Rug- en bekkenpijn in relatie met zwangerschap en bevalling. Tijdschr voor Verloskundigen 1995; 20: 233-8.Google Scholar
 12. Dongen PWJ van. Peripartaal bekkenpijnsyndroom. Tijdschrift voor Verloskundigen 1995; 20: 239-243.Google Scholar
 13. Faas A, Chavannes AW, Koes BW, Hoogen JMM van den, Mens JMA, Smeele LJM, et al. NHG-Standaard Lage-rugpijn. Huisarts Wet 1996;39:18-31.Google Scholar
 14. Smeele IJM, Hoogen JMM van den, Mens JMA, Chavannes AW, Faas A, Koes BW, et al. NHG-Standaard Lumbosacraal radiculair syndroom. Huisarts Wet 1996;39:78-89.Google Scholar
 15. Vroomen PCAJ, Krom MCTFM de, Wilmink KJT e.a. Lack of effectiveness of bed rest for sciatica. N Eng J Med 1999; 340: 418-423.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

 • G. F. Lemstra-Luckerhof
  • 1
 • M. M. Kuyvenhoven
 • A. W. Chavannes
 1. 1.

Personalised recommendations