Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 44, Issue 8, pp 385–385 | Cite as

Kwaliteit van richtlijnen

Journaal

Samenvatting

Een tijd geleden stond er een mooi plaatje in de BMJ van een huisarts verscholen achter een meter richtlijnen. Het produceren en onderzoeken van richtlijnen ontwikkelt zich tot een nieuwe gezondheidsindustrie. Altijd leuk als iemand nagaat hoe het met de kwaliteit van verschillende richtlijnen staat.

Literatuur

  1. Grimshaw GM et al. Diagnosis of heart failure in primary care: an assessment of international guidelines. Br J General Prac 2001;51:384-5.Google Scholar
  2. Cluzeau F et al. Appraising cical guidelines and the development criteria ; a pilot study. J International Professional Care 1995;9:227-35.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations