Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 44, Issue 10, pp 323–324 | Cite as

Programma NHG-Congres 2001

In de geest van de tijd
NHG-katern
  • 5 Downloads

Samenvatting

Bij alle Nederlandse huisartsen viel deze maand het programmaboekje voor het komende NHG-Congres in de brievenbus. Het wordt een bijzonder congres, niet alleen vanwege het thema ‘Huisarts en geestelijke gezondheidszorg’, maar ook omdat voor een bijzondere aanpak is gekozen. Want, om met congresvoorzitter André Haverkort te spreken: ‘De tijdgeest waart dit congres in twee gedaanten rond.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations