Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 44, Issue 11, pp 221–222 | Cite as

Antibioticaprofylaxe na beten van zoogdieren?

Cochrane-reviews
  • 8 Downloads

Samenvatting

Achtergrond Zoogdierbeten (vooral van kat, hond en mens) zijn verantwoordelijk voor ongeveer 1% van de bezoeken aan een spoedeisendehulppost. Kinderen maken de helft van het aantal gevallen uit en veelal worden ze gebeten door hun eigen huisdier of een ‘bekend dier’. Behandeling is gericht op het voorkomen van tetanus, rabies en wondinfectie. Antibioticaprofylaxe kan mogelijk wondinfecties voorkomen.

antibiotica Cochrane-review trauma 

Literatuur

  1. Medeiros I, Saconato H. Antibiotic prophylaxis for mammalian bites (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 2, 2001. Oxford: Update Software.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations