Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 44, Issue 11, pp 178–178 | Cite as

Een Engels Preventie Maatwerk

Journaal
  • 3 Downloads

Samenvatting

Ook in Engeland ligt de preventie van hart- en vaatziekten in de huisartspraktijk onder vuur. De NHS stelde vorig jaar een raamwerk met ‘productiedoelen’: bloeddruk <140/85 mmHg bij patiënten met diabetes of eerdere cardiovasculaire aandoeningen, screening van iedereen met een tienjaarsrisico >30% en nog een lijst andere zaken. Het wachten was op onderzoek naar de haalbaarheid van die doelen. In achttien praktijken bleek 10,5% van de patiënten tussen de 35 en 75 jaar diabetes, hypertensie of een eerder infarct te hebben (n=10.325). Bij 51% van de patiënten met een infarct of angina pectoris was een cholesterol gemeten; bij de hoogrisicogroep (hypertensie, diabetes) was dit bij 42% gedaan. Slechts 38% had een bloeddruk <140/85 mmHg.1 In een begeleidend commentaar wordt opgemerkt dat het zeer de vraag is of preventie in de huisartspraktijk zinvol is, zelfs bij mensen met een hoog risico.2 Het kost veel tijd en inspanning en de winst blijft beperkt.

Literatuur

  1. Hippisley-Cox J, Pringle M. General practice workload implications of the national service framework for coronary heart disease: cross sectional survey. BMJ 2001;323:269-70.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Toop L, Richards D. Preventing cardiovasculair disease in primary care. BMJ 2001;323:246-7.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations