Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 44, Issue 12, pp 162–163 | Cite as

Symposium Academische Netwerkvorming

Een nieuw perspectief
NHG-katern
  • 5 Downloads

Samenvatting

Op 14 september vond de inauguratie plaats van Wim Stalman – voormalig voorzitter van het NHG – als hoogleraar huisartsgeneeskunde bij de VU te Amsterdam. Aan zijn oratie (zie de samenvatting op pag. 583) ging een symposium vooraf. Het thema daarvan sloot aan bij het aandachtsgebied van de nieuwe professor: diverse sprekers gingen in op academische netwerkvorming.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations