Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 44, Issue 12, pp 157–158 | Cite as

Het NHG haalt de contacten aan met de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen

NHG-katern
  • 5 Downloads

Samenvatting

Vroeger waren er veel contacten tussen de WVVH en het NHG, maar de laatste jaren was dat wat verwaterd. Om te bezien of de samenwerking weer kan worden aangehaald, bezocht een delegatie van de WVVH op 27 september het NHG. Onderwerpen als kwaliteitsbeleid, richtlijnontwikkeling, sponsoring, automatisering en ‘inschrijving op naam’ stonden op de agenda.

Voorafgaand hieraan is een bezoek gebracht aan de WVVH om te zien hoe de Vlaamse zusterorganisatie te werk gaat.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations