Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 44, Issue 12, pp 149–150 | Cite as

Technologie en voortplanting

  • Toine Lagro-Janssen
Boeken
  • 32 Downloads

Samenvatting

Vele technische mogelijkheden, zoals donorinseminatie, IVF, eiceldonatie en draagmoederschap, voorzien in de wens om kinderen te krijgen. De biologische relatie tussen ouder en kind verandert en hiermee veranderen tevens begrippen als banden van vlees en bloed. Wat betekent ‘een eigen kind’ nog en hoever gaan keuzes bij een uitdijende infertiliteitsmarkt? Hoewel het om individuele keuzes van mensen gaat, leiden deze nieuwe reproductieve technologieën ook tot debatten en keuzes op andere terreinen zoals die van de ethiek en het recht. Beide aspecten komen in dit boek aan bod. Het boek wil inzicht geven in de manier waarop ideeën over verwantschap vormgeven aan de nieuwe reproductietechnieken en tegelijkertijd in de manier waarop de nieuwe technieken het begrip verwantschap veranderen.

boekbespreking infertiliteit 

Literatuur

  1. Jeanette Edwards, Sarah Franklin, Eric Hirsch, Frances Price, Marilyn Strathern. Technologies of Procreation. Kinship in the age of assisted conception. 2nd ed. London/New York: Routledge, 1999; 236 pagina's, £ 39,50. ISBN 0415-17056-7.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • Toine Lagro-Janssen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations