Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 44, Issue 12, pp 142–142 | Cite as

Intermezzo

Intermezzo
  • 4 Downloads

Samenvatting

Is waanzin in taal te vatten? Moeilijk. Daarmee is het woord aan dichters, de circusartiesten van het woord. In zijn ‘Verzamelde gedichten’ beschreef Lucebert waanzin als volgt:

Is waanzin in taal te vatten? Moeilijk. Daarmee is het woord aan dichters, de circusartiesten van het woord. In zijn ‘Verzamelde gedichten’ beschreef Lucebert waanzin als volgt:

‘de waanzin tikt tikt tikt onder het haastige water

de waanzin is een patent gegarandeerd horloge

is een spitse en gepunte heer

hij balanceert op betonnen vedergewichten

transporteert zich van pro naar prae

en wat wil hij daar worden?…

een o zo zonneklaar hoogdravende kokhals

een brok paard in een lade

en weinig weinig wil hij meer

dan waken aan zijn vierkant cirkelvormig doodsbed’

Het tikken is de centrale metafoor voor de continue countdown van tijd en waanzin.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations