Huisarts en Wetenschap

, Volume 44, Issue 12, pp 142–142 | Cite as

Intermezzo

Intermezzo
  • 4 Downloads

Samenvatting

Is waanzin in taal te vatten? Moeilijk. Daarmee is het woord aan dichters, de circusartiesten van het woord. In zijn ‘Verzamelde gedichten’ beschreef Lucebert waanzin als volgt:

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations