Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 44, Issue 12, pp 127–130 | Cite as

Helpen bij paniek en vermijding

  • Gerrit Neomagus
Klinische les

Samenvatting

Patiënten met een beginnende of lichte vorm van paniekstoornis met vermijding kunnen goed door de huisarts worden behandeld. Het is belangrijk dat patiënt en huisarts tot overeenstemming komen over de diagnose. In kleine stapjes worden bedreigende situaties geoefend en geëvalueerd door middel van een dagboek. Samen met de patiënt wordt besproken op welke manier lichamelijke verschijnselen leiden tot gevoelens van onheil en gevaar. De hiermee samenhangende cognitie wordt vervolgens getoetst en bijgesteld.

Het werken met een gestructureerde aanpak, een omschreven plan en een beperkte duur van de behandeling geeft de patiënt vertrouwen en verhoogt de kans op succes. Voor de huisarts maakt het de consultvoering overzichtelijk. In bepaalde gevallen kunnen benzodiazepines of antidepressiva de behandeling ondersteunen.

angst angststoornis cognitieve therapie geestelijke gezondheidszorg hyperventilatie 

Literatuur

  1. Neomagus GJH, Terluin B, Aulbers LJP, Hekman J, Van Heest FB, Van der Meer K, et al. NHG-Standaard Angststoornissen. Huisarts Wet 1997:40(4)167-75.Google Scholar
  2. Paniekstoornissen. Folder van de Stichting Fobieclub Nederland. Postbus 209, 3970 AE Driebergen.Google Scholar
  3. Van Rijsoort Mirjam S. Cognitieve therapie bij paniekstoornis met of zonder agorafobie. In: Bögels Susan M, Van Oppen Patricia, redacteurs. Cognitieve therapie in theorie en praktijk. Houten /Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, 1999.Google Scholar
  4. Van Boeijen CA, Oosterbaan DB, Van Balkom AJLM, Van Dijck R. Hypochondrie. Ned Tijdschr Geneesk. 1998;142(33):1849-51.Google Scholar
  5. Van Balkom ALJM, Van Dijck R. Gecombineerde therapie bij angststoornissen. In: Den Boer JA, Westenberg HGM, redacteurs. Leerboek angststoornissen. Utrecht: De Tijdstroom, 1995.Google Scholar
  6. Scholing A, Emmelkamp PMG. Sociale Fobie. Praktijkreeks Gedragstherapie. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, 1995.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations