Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 44, Issue 12, pp 87–87 | Cite as

Help-je-zelf bij depressie

Journaal

Samenvatting

Niet alleen in de VS worden veel boeken en andere communicatiemiddelen ingezet om mensen te leren hun eigen lot te verbeteren: van krantenjongen tot miljonair en met positief denken je kanker te lijf gaan. Ook in Engeland weten ze er raad mee. In het kader van een ‘Defeat Depression Campaign’ is een audiobandje ontwikkeld en breed verspreid onder patiënten, met als doel kennis over depressie en mogelijkheden om er mee om te gaan over te brengen. In een klein pilotonderzoek onder 71 patiënten bleek dat de 50 patiënten die mee wilden doen na het beluisteren van het bandje 13% meer kennis hadden over depressie en een minder negatieve houding hadden ten aanzien van depressie. Daar word je vast al minder depressief van! Zestig procent gaf aan dat ze [een deel van de] zelfhulpadviezen ook toepasten.

Literatuur

  1. Blenkiron P. Coping with depression: a pilot a self-help audio 2001;51:366-70.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations