Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 44, Issue 13, pp 42–42 | Cite as

Intermezzo

Intermezzo
  • 2 Downloads

Samenvatting

Het laagste geboortegewicht in deze reeks (1000 bevallingen in twee praktijken in Middelburg tussen 1949 en 1961, red.) bedroeg 1125 gram. De lengte van dit kind, dat drie maanden te vroeg werd geboren, was 38 cm. Hoewel het nog tot onder de 1000 gram afviel, bleef het in leven; het heeft zich later volkomen normaal ontwikkeld.

 

  1. Pel JZS, Pel-Mellink J. Een duizendtal bevallingen in een huisartsenpraktijk. Huisarts Wet 1962;5:133-40.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations