Advertisement

TSG

, Volume 87, Issue 8, pp 332–333 | Cite as

Ruimte voor gezondheidszorgonderzoek

  • Peter P. Groenewegen
  • Jozien M. Bensing
Spectrum
  • 6 Downloads

Samenvatting

Er schijnt nog ergens één exemplaar van het RGO-advies te zijn met de ondertitel: ‘De toekomst van het gezondheidsonderzoek in Nederland’; de rest van de oplage met deze ondertitel is vernietigd. Als u het snel leest, ziet u de fout niet eens. Het moet natuurlijk ‘gezondheidszorgonderzoek’ zijn. Zo’n vergissing laat zien dat het gezondheidszorgonderzoek nog steeds zijn plaats moet bevechten in de wereld van het medische en gezondheidsonderzoek. Dit is op zich verwonderlijk, omdat het belang van gezondheidszorgonderzoek (GZO) alleen maar toeneemt: de sector van de gezondheidszorg wordt steeds groter, de complexiteit van het zorgsysteem neemt toe, er staan nog grote veranderingen in wet- en regelgeving op stapel en er zijn belangrijke problemen die de komende jaren moeten worden opgelost. Het RGO-advies komt dan ook op een goed moment. Er valt heel veel te zeggen over en naar aanleiding van het advies. Wij beperken ons tot een paar punten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations