Advertisement

TSG

, Volume 87, Issue 7, pp 284–285 | Cite as

GHOR is Publieke Gezondheid

Naar één leiding bij mooi èn bij slecht weer
  • Laurent de Vries
Spectrum
  • 23 Downloads

Samenvatting

De GGD is sinds jaar en dag de dienst Publieke Gezondheid van de gemeente. Nu veelal georganiseerd voor meer gemeenten. Het wettelijk kader van de publieke gezondheid kent verbetering op verbetering. Zo ligt de opdracht aan de gemeenten nu besloten in de Wet publieke gezondheid (Wet PG), de opvolger van de Wet collectieve preventie volksgezondheid en de Wet infectieziektebestrijding. Met een nieuwe verbeterde organisatie van de infectieziektebestrijding. En met de toevoeging van de ouderengezondheidszorg naast de al lang bestaande jeugdgezondheidszorg. Dat is een hele winst.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations