Advertisement

TSG

, Volume 87, Issue 6, pp 258–263 | Cite as

Diagnosestelling bij somatiserende patiënten: Is er overeenstemming tussen hulpverleners?

 • C. Paul van Wilgen
 • Maaike Koning
 • Theo K. Bouman
Wetenschappelijke artikelen
 • 57 Downloads

Samenvatting

Het stellen van de juiste diagnose is essentieel voor het kunnen instellen van de juiste behandeling. Bij patiënten die somatiseren blijkt het vaak moeilijk om tot een adequate diagnose te komen. Deze patiënten ervaren somatische klachten en zoeken hiervoor medische hulp, hoewel hier geen pathologische bevindingen kunnen worden aangetoond. Deze somatiserende patiënten worden vaak door hulpverleners van verschillende disciplines onderzocht. De vraag is in hoeverre deze verschillende disciplines in staat zijn een overeenkomende diagnose te stellen. Doel van deze studie was te onderzoeken in hoeverre hulpverleners deze patiënten op dezelfde wijze diagnosticeren. Een groep van 40 psychologen, 77 (para)medici en 115 psychologie studenten kregen vier videovignetten te zien met als primaire verwijzing hoofdpijn op vier manieren gepresenteerd: een angstig-depressieve presentatie, een somatisch-neutrale presentatie, een adequate neutrale presentatie en een theatrale presentatie met veel somatische georiënteerde klachten. De diagnoses werden ingedeeld in vijf domeinen: DSM–IV diagnose, medisch-somatische diagnose, beschrijving van een mechanisme (bijvoorbeeld stress), omschrijving van de klacht (bijvoorbeeld hoofdpijn) en overig c.q. geen diagnose (bijvoorbeeld ‘aanstelleritis’). Bij de vignetten van de somatiserende patienten; de angstig-depressieve en de theatrale presentatie waren er significante verschillen in de wijze van diagnosticeren tussen de drie groepen. Er werden zeer veel verschillende diagnoses gesteld; 70 bij vignet één, 62 bij vignet twee, 36 bij vignet drie en 63 bij vignet vier. De (para)medici stelden meer medisch-somatisch georiënteerde diagnoses en zowel psychologen als psychologie studenten meer DSM-IV diagnoses. Er is grote verscheidenheid in de diagnostiek tussen de verschillende disciplines: hoe ambiguer de problematiek is die een patiënt presenteert, hoe meer de diagnoses van hulpverleners uiteenlopen. Bij multidisciplinaire samenwerking is het van belang dat hulpverleners zich bewust zijn van deze verscheidenheid in ‘taal’ en diagnostiek.

multidisciplinair somatisatie diagnostiek 

Abstract

Diagnosis of somatising patients; Is there agreement between health care professional?

Before treating patients setting a proper diagnosis is essential. In somatising patients this is difficult; these patients experience physical complaints without having a specific anatomic deficit. Patients search for a solution within the health care often visiting several health care professional. The purpose of this study was to investigate the way health care professionals diagnose these patients and to analyze the agreement between health care professionals. The study population existed of 40 psychologists,77 doctors and paramedics and 115 psychology students. They were shown four video presentations of patients with headache; with an anxious-depressive presentation, a neutralpresentation, an adequate presentation in which the headache resolved after sufficient self-management andwith a theatrical presentation with a lot of somatic complaints.Diagnoses were classified in five domains: a DSMIV diagnosis, a medical-somatic diagnosis, describing a mechanism that could explain the complaints such as ‘stress’, just describing the complaints such as ‘a headache’ or no diagnosis at all. Many different diagnoses were used by the different health care professionals namely; 70 at patient one, 62 at patient two, 36 at patient three and 63 at patient four. In the somatising patient’s significant differences were found between the health care professionals and students. Doctors and (para)medics set a lot more medical diagnoses in patients who somatize and psychologists and psychology students more DSM IV diagnosis. In this study we found a lot of variation between different health care professional and students especially when somatic complains are combined with psychological problems. When these health care professionals are working together in health care the must be aware of these differences in language especially within multidisciplinary teams.

Multidisciplinary somatising diagnosis 

Literatuur

 1. 1.
  Creed F, Barsky A. A systematic review of the epidemiology of somatisation disorders and hypochondriasis. J Psychosom Res 2004;56:3391-408.Google Scholar
 2. 2.
  White K, Williams T, Greenberg B. The ecology of medical care. N Eng J Med 1961;265:885-92.Google Scholar
 3. 3.
  Lipowski ZJ. Somatization; the concept and its clinical application. Am J Psychiatry 1988;145:358-367.Google Scholar
 4. 4.
  Rooijmans HGM. Stoornissen met bijzondere somatische klachten en verschijnselen. in Vandereycken W, Hoogduin, CAL, Emmelkamp, PMG (red). Handboek Psychopathologie deel 1. Houten : Bohn Stafleu Van Loghum , 1990, pp 260-77.Google Scholar
 5. 5.
  Katon WJ, Walker EA. Medically unexplained symptoms in primary care. J Clin Psychiatry 1998;59:15-21.Google Scholar
 6. 6.
  Hemert van A, Hengeveld M, Bolk J, Rooijmans H, Vanderbroucke J. Psychological disorders in relation to medical illness among patients of a general medical outpatient clinic. Psycholog Med 1993;23:167-73Google Scholar
 7. 7.
  Fink P, Hansen MS, Oxhøj M-L. The prevalence of somatoform disorders among internal medical inpatients. J Psychosom Res 2004:56;413-8.Google Scholar
 8. 8.
  Barsky AJ, Orav EJ, Bates. Somatisation increases medical utilization and costs independent of psychiatric and medical comorbidity. Arch Gen Psychiatry 2005;62:903-10.Google Scholar
 9. 9.
  American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders, 4th ed. Washington: APA, 2000.Google Scholar
 10. 10.
  Gulbrandsen P, Hjortdahl P, Fugelli P. General practitioners knowledge of their patients psychosocial problems: multipractice questionnaire survey. BMJ 1997;314:1014-8.Google Scholar
 11. 11.
  Gulbrandsen P, Fugelli P, Hjortdahl P. Psychosocial problems presented by patients with somatic reasons for encounter: tip of the iceberg? Fam Pract 1998;15:1-8.Google Scholar
 12. 12.
  Ring A, Dowrick CF, Humphris GM, Davies J., Salmon P. The somatising effect of clinical consultation: what patients and doctors say and do not say when patients present medically unexplained physical symptoms. Soc Sci Med 2005;61:1505-15.Google Scholar
 13. 13.
  Devleugele M, Derese A, Van den Brink-Muinen A, Bensing J, De Maesenee J. Consultation length in general practice: cross-sectional study. BMJ 2002;325:472-4.Google Scholar
 14. 14.
  Smith S. Dealing with the difficult patient. Postgrad med. 1995:71;653-7.Google Scholar
 15. 15.
  Walker EA, Katon WJ, Keegan D, Gardner G, Sullivan M. Predictors of physician frustration in the care of patients with rheumatological complaints. Gen Hosp Psychiatry 1997;19:315-23.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • C. Paul van Wilgen
  • 1
 • Maaike Koning
 • Theo K. Bouman
 1. 1.

Personalised recommendations