Advertisement

TSG

, Volume 87, Issue 6, pp 245–248 | Cite as

Condities voor effectieve invoering van jeugdinterventies: een kennissynthese

 • Margot Fleuren
 • Erik Jan de Wilde
 • Jochen Mikolajczak
 • Karlijn Stals
 • Theo Paulussen
Forum

Samenvatting

Het onderzoek van de afgelopen twintig jaar in de gezondheidszorg laat zien dat richtlijnen en interventies zichzelf niet implementeren. Deze notie is relevant tegen de achtergrond van het groeiend aantal richtlijnen en (effectieve) interventies dat voor de jeugdsector de afgelopen jaren is ontwikkeld en nog wordt ontwikkeld. We bedoelen hier de sectoren jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en jeugdwelzijn. De invoering van effectieve interventies laat binnen de jeugdzorg vooralsnog te wensen over.1 De invoering van richtlijnen in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) verloopt redelijk. Inmiddels is er de nodige kennis en ervaring aanwezig over de condities voor de invoering en borging van deze richtlijnen. 2-5 Binnen het werkveld jeugdwelzijn zijn nagenoeg geen effectieve interventies ontwikkeld en ingevoerd. Dat vraagt om een gewijzigde aanpak willen 0-19 jarigen / jongeren kunnen profiteren van de kennis die al is ontwikkeld. In dit artikel wordt beschreven hoe we de kansen op een succesvolle invoering kunnen vergroten.

Abstract

Systematic introduction of innovations in youth (health) care

To obtain insight into strategies for effectively implementing innovations in youth (health) care, we carried out a literature study on 13 innovation reviews (published between 2000 and 2009). Furthermore, we studied the introduction of seven interventions in youth care. Afterwards, an expert meeting with researchers, policy makers and implementation consultants was organised to discuss the outcomes. The main conclusion is that the actual use of innovations is maximised if they are systematically introduced. This means that first an analysis of determinants of the innovation process is performed and that innovation strategies are adapted to these determinants. The article gives practical guidelines for introducing innovations systematically.

Youth (health) care implementation guidelines interventions 

Literatuur

 1. 1.
  Yperen TA van, Bakker K. Ontwikkeling en borging Jeugdinterventies. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut, 2009.Google Scholar
 2. 2.
  Fleuren MAH. Implementatie van de JGZ-standaarden. Tijdschr Jeugdgezondheidsz 2007;39:63-7.Google Scholar
 3. 3.
  Fleuren MAH, Verlaan ML, Velzen-Mol HWM van, Dommelen P van. Zicht op het gebruik van de JGZ-standaard Opsporing van Visuele Stoornissen 0-19 jaar. Een landelijk implementatieproject. Leiden: TNO Kwaliteit van Leven, 2006.Google Scholar
 4. 4.
  Fleuren MAH, Dommelen P van, Kamphuis M, Velzen-Mol HWM van. Landelijke implementatie JGZ-standaard Vroegtijdige Opsporing van Aangeboren Hartafwijkingen 0-19 jaar. Leiden: TNO Kwaliteit van Leven, 2007.Google Scholar
 5. 5.
  Fleuren MAH, Jong ORW de. Basisvoorwaarden voor implementatie en borging van de standaarden Jeugdgezondheidszorg. Leiden: TNO Kwaliteit van Leven, 2006.Google Scholar
 6. 6.
  Greenhalgh T, Robert G, Macfarlane F, Bate P, Kyriakidou O. Diffusion of innovations in service organizations: systematic review and recommendations. Milbank Q 2004;82:581-629.Google Scholar
 7. 7.
  Fleuren MAH, Wiefferink CH, Paulussen TGW. Determinants of innovation within health care organizations: Literature review and Delphi-study. Int J Qual Health Care, 2004; 16, 107-23.Google Scholar
 8. 8.
  Guldbrandsson K. From news to everyday use: the difficult art of implementation. Ostersund: Swedish National Institute of Public Health, 2009.Google Scholar
 9. 9.
  Plas M, Fleuren M, Friele R et al. Begrippenkader voor het ‘wat’ en het ‘waarom’ bij implementatie van vernieuwingen in de patiëntenzorg en preventie. Tijdschr Gezondheidswet 2007;85:160-5.Google Scholar
 10. 10.
  Fleuren MAH, Wiefferink CH, Paulussen TGWM. Determinanten van innovaties in gezondheidszorgorganisaties: systematische literatuurreview. Tijdschr Gezondheidswet 2006;84:160-7.Google Scholar
 11. 11.
  Mikolajczak J, Stals K, Fleuren MAH, Wilde EJ de, Paulussen TGWM. Kennissynthese van condities voor effectieve invoering van jeugdinterventies. Leiden: TNO Kwaliteit van Leven / Utrecht: NJi, 2009.Google Scholar
 12. 12.
 13. 13.
  Bartholomew LK, Parcel GS, Kok G, Gottlieb NH. Planning health promotion programs: an intervention mapping approach. San Fransisco: Jossey-Bass, 2006.Google Scholar
 14. 14.
  Grol R, Wensing M. Implementatie: Effectieve verbetering van de patiëntenzorg. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 2006.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • Margot Fleuren
  • 1
 • Erik Jan de Wilde
 • Jochen Mikolajczak
 • Karlijn Stals
 • Theo Paulussen
 1. 1.

Personalised recommendations