Advertisement

TSG

, Volume 87, Issue 5, pp 214–214 | Cite as

Berichten

Service
  • 8 Downloads

Samenvatting

Ook dit jaar wordt men uitgenodigd om mee te dingen naar de MSD Prijs voor Sportgeneeskunde. De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) wil door middel van deze prijs het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de sportgeneeskunde in de ruimste zin bevorderen. De MSD prijs is onder te verdelen in een geldprijs van 500 euro voor het beste wetenschappelijke artikel en een geldprijs van 2750 euro voor het beste proefschrift. Beide prijzen worden uitgereikt tijdens het VSG-congres (3 december 2009) en zijn vrij te besteden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations