Advertisement

TSG

, Volume 87, Issue 5, pp 212–213 | Cite as

Do’s and dont’s: lessen uit de Academische Werkplaatsen

  • Reinhard de Jong
  • Manon Penris
  • Urmila Gangaram Panday
Forum
  • 15 Downloads

Samenvatting

De Academische Werkplaatsen zijn een vernieuwing in de publieke gezondheid, waarmee vanaf 2005 ervaring wordt opgedaan. De Werkplaatsen beogen de versterking van de samenwerking tussen onderzoek, praktijk en beleid. Welke lessen kunnen we in dit stadium uit de ervaringen van de Werkplaatsen leren? Dit was de centrale vraag in een seminar dat de NSPOH op 2 februari voor ruim 50 belangstellenden organiseerde onder auspiciën van het Programma Academische Werkplaatsen van ZonMw.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Reinhard de Jong
    • 1
  • Manon Penris
  • Urmila Gangaram Panday
  1. 1.

Personalised recommendations