Advertisement

TSG

, Volume 87, Issue 5, pp 194–196 | Cite as

De rol van evidence, politiek en geschiedenis bij de constructie van ‘verzekerbaarheid’

 • Klasien Horstman
Spectrum
 • 84 Downloads

Samenvatting

Terwijl de twintigste eeuwse gezondheidszorg primair gericht was op genezing, zal in de eenentwintigste eeuw preventie veel belangrijker worden. Diverse auteurs hebben gewezen op de ontwikkeling van een cultuur van maakbaarheid en ‘pech moet weg’ die zich voltrekt in veel domeinen van de samenleving.

Literatuur

 1. 1.
  Mertens FJH, Pieterman R, Schuyt K, De Vries G. Pech moet weg. Amsterdam: Amstradam University Press, 2009..Google Scholar
 2. 2.
  Horstman K. Lifestyle, genes and cholesterol. New struggles about responsibility and solidarity. In: Vries GH de, Horstman K (eds). Genetics from laboratory to society. Social learning as an alternative to regulation. Basingstoke: Palgrave Macmillan, Health Technology Series, 2009, pp 86-117.Google Scholar
 3. 3.
  Klein R, Marmor TR. Reflections on policy analysis: putting it together again. In: Moran M. Rein M, Goodin RE (eds). The Oxford Handbook of Public Policy. New York: Oxford University Press, 2005, pp. 890-910.Google Scholar
 4. 4.
  Aarden E, Hoyweghen I van, Vos R, Horstman K. Learning form co-evolution of policy and technology. Different PGDs in the Netherland, Germany and Britain. J Comp Policy Analysis 2009; 10:191-206.Google Scholar
 5. 5.
  Aarden E, Hoyweghen I van, Vos R, Horstman K. Providing preimplantation genetic diagnosis in the United Kingdom, The Netherlands and Germany: a comparative in –depth analysis of health care access. Human Reprod Advance Access 2009, doi:doi:10.1093/humrep/dep054.Google Scholar
 6. 6.
  Aarden E. Politics of provision. The co-production of genetic technologies and health care arrangements in Germany, The Netherlands and The United Kingdom. (proefschrift) Maastricht: Maastricht University forthcoming, 2009.Google Scholar
 7. 7.
  Hoyweghen I van, Horstman K. European practices of genetic information and insurance. Lessons for the Genetic Information Nondiscrimination Act. JAMA 2009;300:326-27.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations