Advertisement

TSG

, Volume 87, Issue 4, pp 159–159 | Cite as

GGD’en adviseren gemeenten over gezond groen

 • Chris Zwerver
 • Josine van den Bogaard
Forum
 • 69 Downloads

Samenvatting

Onze fysieke omgeving is van invloed op onze gezondheid.1 Gemeenten hebben de belangrijke taak te zorgen voor een veilige, gezonde en vooral prettige leefomgeving. Dit betekent onder meer dat in het ruimtelijk beleid aandacht moet zijn voor milieu en gezondheid. De milieugezondheidstaak van de gemeente wordt uitgevoerd door de GGD. Wanneer de GGD-deskundigheid, bijvoorbeeld over luchtkwaliteit en geluid, vroeg in een planproces wordt ingebracht, draagt dit bij aan gezondheid.2 Er is echter meer tussen hemel en aarde dan de klassieke milieuthema’s. Een gezonde stad is ook: een groene stad. Mensen die in een groene omgeving wonen, voelen zich beter en bezoeken de huisarts minder vaak.3 Een groene omgeving werkt stressreducerend, nodigt uit tot bewegen en ontmoeting, en is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Groen wordt inmiddels ook ingezet om de luchtkwaliteit te verbeteren. Bij rijk, provincie en gemeenten is groen hoog op de agenda gekomen.

Literatuur

 1. 1.
  Gezondheidsraad. Natuur en gezondheid. Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden. Den Haag: Gezondheidsraad en RMNO, 2004.Google Scholar
 2. 2.
  Fast T, Hazel PJ, Weerdt DHJ van de. Gezondheidseffectscreening Stad & Milieu 2009. Handboek voor een gezonde inrichting van de woonomgeving. Versie 1.4. Utrecht: GGD Nederland, 2009Google Scholar
 3. 3.
  Maas J. Vitamin G. Green environments – healthy environments. (Proefschrift) Utrecht: Nivel, 2009.Google Scholar
 4. 4.
  Wesseling J, Beijk R, Kuijeren N. Effecten van groen op de luchtkwaliteit. rapport 6807050120. Bilthoven: RIVM, 2009.Google Scholar
 5. 5.
  Weterings M. (red.) Bio + divers = gezond! Leiden: GGD Hollands Midden, 2009.Google Scholar
 6. 6.
  Vervoort S, Bogaard J van den, Walda I. Rotterdam gezond groen: gewoon doen! Studie naar de wetenschappelijke relatie tussen groen, gezondheid en milieu en aanbevelingen voor een gezond Rotterdams groenbeleid. Rotterdam: DCMR en GGD Rotterdam-Rijnmond, 2009.Google Scholar
 7. 7.
  Bogaard J van den, Lobst S, Schuster M, Vaandrager L. Speelnatuur in de stad. Hoe maak je dat? Natuurspeeltuin De Speeldernis. Rotterdam, Rotterdam: 2009.Google Scholar
 8. 8.
  Hertog F den. De Gezonde Wijk. Amsterdam: EMGO instituut VU, 2006.Google Scholar
 9. 9.
  Maas J et al. Physical activity as a possible mechanism behind the relationship between green space and health: a multilevel analysis. BMC Public Health 2009, 8:206.Google Scholar
 10. 10.
  Gezondheidsraad. Voorzorg met rede. Den Haag: Gezondheidsraad, 2009.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations