Advertisement

TSG

, Volume 87, Issue 4, pp 143–145 | Cite as

Koolmonoxide, een gezondheidsprobleem

 • José Gram
 • Lieke van Knapen
 • Wim Zwart Voorspuij
 • Bart Poelman
Praktijk

Samenvatting

In Nederland vinden naar schatting jaarlijks enkele tientallen tot honderden ongevallen plaats als gevolg van blootstelling aan koolmonoxide. Een deel daarvan, jaarlijks 8 tot 12 gevallen, heeft een dodelijke afloop. De beschikbare cijfers blijven veelal beperkt tot de acute situaties als gevolg van hoge blootstelling. Vermoedelijk is dit slechts het topje van de ijsberg. Naar verwachting wordt een veel groter aantal bewoners aan lagere concentraties blootgesteld. Deze concentraties leiden dan wel niet tot een dodelijke afloop, maar kunnen na langdurige blootstelling wel leiden tot gezondheidsklachten als hoofdpijn, duizelingen, misselijkheid en concentratiestoornissen.

Abstract

Carbon monoxide, a health problem

Use of fuel burning appliances in houses that have an open-flue system like flue less gas fired water heaters, gas heaters and gas cookers carries the risk of exposure to carbon monoxide. Closed systems may also cause problems. This article reports on a case study and the administrative measures that are needed to reduce the risk of carbon monoxide poisoning.

Keywords: carbon monoxide, fuel burning appliances, health problem, administrative measures

Literatuur

 1. 1.
  Mooij M. Chronische blootstelling aan koolmonoxide. Is er sprake van een probleem in Nederland? Rapport 609300005. Bilthoven: RIVM, 2009.Google Scholar
 2. 2.
  Peeters E (redactie). Verbrandingsproducten. In: Handboek binnenmilieu 2007. Utrecht: GGD Nederland, 2007:118-23.Google Scholar
 3. 3.
  Winter PM, Miller JN. Carbon monoxide poisoning. JAMA 1976;236:1502.Google Scholar
 4. 4.
  Kerkhoff RLH, Boels EL et al. GGD-richtlijn medische milieukunde: koolmonoxide in woon- en verblijfsruimten. Rapport 609330006. Bilthoven: RIVM, 2009.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • José Gram
  • 1
 • Lieke van Knapen
 • Wim Zwart Voorspuij
 • Bart Poelman
 1. 1.

Personalised recommendations