Advertisement

TSG

, Volume 87, Issue 4, pp 134–136 | Cite as

De gezonde wijk: hoe versterken we de kansen?

 • Josine van den Bogaard
 • Frank den Hertog
Spectrum

Samenvatting

Krachtwijken, gebiedsgericht werken, brede scholen, ‘werkpleinen’ (banen en uitkering): de politiek verwacht veel van het wijkniveau. De focus op de wijk verloopt in golven. Op dit moment is de wijk weer ‘hot’. De wijk wordt gezien als dé plek waar de fysieke en sociale omgeving direct invloed heeft op mensen. Lastig punt is dat die aandacht met name wordt ingegeven vanuit sociale kwesties, zoals integratie of sociaal-economische (gezondheids)verschillen, maar merendeels fysiek wordt uitgewerkt. Terwijl voldoende studies aantonen dat de effecten van fysieke oplossingen beperkt zijn.1

Literatuur

 1. 1.
  Blokland TV. Wat stadsbewoners bindt. Sociale relaties in een achterstandswijk. Proefschrift. Kampen: Kok Agora, 1998.Google Scholar
 2. 2.
  Gemeente Rotterdam. De Rotterdamse normering buitenspeelruimte. Eindrapport. Rotterdam: Gemeente Rotterdam, 2009.Google Scholar
 3. 3.
  Weterings M. Duurzaam en gezond bouwen van een basisschool. GGD Rotterdam-Rijnmond, 2009 Op: www.ggd.rotterdam.nl >milieu&hygiene >publicaties >gezond bouwen en wonen

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations