Advertisement

TSG

, Volume 87, Issue 1, pp 37–41 | Cite as

Surveillance van seksueel gedrag binnen de reguliere SOA surveillance: een pilot

 • I. M. de Boer-van der Kolk
 • M. J. W. van de Laar
 • E. L. M. Op de Coul
Wetenschappelijke artikelen

Samenvatting

Gedragssurveillance zou een integraal onderdeel moeten zijn van de reguliere soa- en hiv-surveillance. Het verzamelen van gegevens over seksueel gedrag geeft inzicht in de mate waarin soa- en hiv-trends worden beïnvloed door gedragsveranderingen. Deskundigen op het gebied van gedragssurveillance in Nederland hebben een set van kernindicatoren samengesteld voor het monitoren van seksueel gedrag binnen de bestaande soa- en hiv-surveillancesystemen. Door dezelfde set kernindicatoren in verschillende surveillancesystemen mee te laten lopen, worden gedragsgegevens op gelijke wijze verzameld en kunnen gegevens van verschillende risicogroepen met elkaar worden vergeleken.

gedragssurveillance soa hiv 

Abstract

Surveillance of sexual risk behaviour within the STI surveillance system

Behavioural surveillance should be integrated in national STI and HIV surveillance systems to improve insight in the association between HIV and STI trends and sexual behavioural changes. Experts on sexual behavioural surveillance in the Netherlands discussed the selection of key indicators for the monitoring of sexual behaviour within the current STI and HIV surveillance. In a previous article in TSG, the development of the set key behavioural indicators was described. Here, we present the results from a pilot carried out in 2006 in which the five behavioural indicators were included in the national network of STI centres to study the association between behaviour and STI and HIV diagnoses.

behavioural surveillance STI HIV 

Literatuur

 1. 1.
  Veen MG van, Koedijk FDH, Broek IVF van den et al. Sexually transmitted infections in the Netherlands in 2006. Bilthoven: RIVM, 2007. RIVM report 210261003/2007.Google Scholar
 2. 2.
  Hospers HJ, Dörfler TT, Zuilhof W, Nijman AM. Schorer Monitor 2007. Amsterdam: Schorer, 2007.Google Scholar
 3. 3.
  Op de Coul ELM, Laar MJW van de. Surveillance van seksueel gedrag in Nederland. Tijdschr Gezondheidswet 2007;85:136-41.Google Scholar
 4. 4.
  Boer IM de, Op de Coul ELM, Koedijk F, Veen MG van, Sighem AI van, Laar MJW van de. HIV and sexually transmitted infections in the Netherlands in 2005. Bilthoven: RIVM, 2006:163.Google Scholar
 5. 5.
  Graaf H de, Meijer S, Poelman J, Wesenbeeck I van. Seks onder je 25e. Seksuele gezondheid van jongeren in Nederland anno 2005. Delft: Eburon, 2005.Google Scholar
 6. 6.
  Bakker F, Wesenbeeck I van. Seksuele gezondheid in Nederland 2006. Utrecht: Rutgers Nisso Groep, 2006.Google Scholar
 7. 7.
  Meerendonk B van de. Vragen naar seksuele voorkeur en gedrag in grootschalige gezondheidsonderzoeken – Eindrapportage 2004. PLAATS: UITGEVER, JAARTAL.Google Scholar
 8. 8.
  Mc Garrigle CA, Fenton KA, Gill ON, Hughes G, Morgan D, Evans B. Behavioural surveillance: the value of national coordination. Sex Transm Infect 2002;78:398-405.Google Scholar
 9. 9.
  RIVM. Aanvullende curatieve soa-bestrijding. Bilthoven (www.rivm.nl).Google Scholar
 10. 10.
  RIVM SOAP registratieformulier. Bilthoven RIVM, 2007 (www.rivm.nl).Google Scholar
 11. 11.
  Veen MG van. Expertmeeting over soa en hiv-surveillance: Ontwikkelingen en kansen voor de surveillance van soa. Infectiez Bull 2007;18:230-1.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • I. M. de Boer-van der Kolk
  • 1
 • M. J. W. van de Laar
 • E. L. M. Op de Coul
 1. 1.

Personalised recommendations