Advertisement

TSG

, Volume 87, Issue 1, pp 8–10 | Cite as

Het persoonsgebonden budget: wisselvallig en krachtig

 • Clarie Ramakers
Spectrum
 • 69 Downloads

Samenvatting

Volgens het advies van de Sociaal Economische Raad over de toekomst van de AWBZ moet de positie van het persoonsgebonden budget (pgb) worden versterkt. Zorg in natura en een pgb moeten naast elkaar bestaan en er moet een wettelijke basis komen voor het pgb, zodat het een gelijkwaardig alternatief is voor zorg in natura. Verder zouden bestaande drempels voor cliënten om te kiezen voor een pgb zoveel mogelijk moeten worden weggenomen. En … ’Als de cliënt kiest voor een pgb, kan hij zelf de zorg inkopen en langs die weg zorgarrangementen samenstellen die in het reguliere circuit moeilijk tot stand te brengen zijn’.

Literatuur

 1. 1.
  Ramakers C, Wijngaart M van den. Persoonsgebonden budget en mantelzorg. Onderzoek naar de aard en de omvang van de betaalde en onbetaalde mantelzorg. Nijmegen: ITS, Radboud Universiteit, 2005.Google Scholar
 2. 2.
  Ramakers C e.a. Evaluatie Persoonsgebonden budget nieuwe stijl 2005-2006. Eindrapport. Nijmegen: ITS, Radboud Universiteit, 2007.Google Scholar
 3. 3.
  Ramakers C e.a. Persoonsgebonden budget nieuwe stijl 2007. Vervolgonderzoek. Nijmegen: ITS, Radboud Universiteit, 2009.Google Scholar
 4. 4.
  Smeets E, Ramakers C e.a. Het persoonsgebonden budget in het onderwijs. Nijmegen: ITS, Radboud Universiteit, 2009.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations