Advertisement

TSG

, Volume 87, Issue 1, pp 1–1 | Cite as

Beter gezondheidszorgonderzoek

  • Niek Klazinga
Redactioneel
  • 7 Downloads

Samenvatting

Het is zo simpel. Wanneer iemand vraagt wat gezondheidszorgonderzoek is (in het Engels Health Services Research), geeft het 24-letterwoord zelf de oplossing; onderzoek naar de bijdrage van zorg aan gezondheid. Toch geeft de term gezondheidszorgonderzoek al enkele decennia aanleiding tot verwarring en zijn er diverse pogingen gedaan het onderzoeksterrein te omschrijven en af te bakenen van andere begrippen zoals gezondheidsonderzoek, volksgezondheidsonderzoek of public health research. Wanneer een Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO) aan de overheid advies uit moet brengen over gezondheidszorgonderzoek zijn dan ook flink wat pagina’s nodig om het begrip te benoemen en te positioneren.

Literatuur

  1. 1.
    Raad voor Gezondheidsonderzoek. Gezond zorgonderzoek, de toekomst van het gezondheidszorgonderzoek in Nederland. Den Haag: RGO, december 2009.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Niek Klazinga
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations