Advertisement

TSG

, Volume 86, Issue 6, pp 306–313 | Cite as

Lokaal gezondheidsbeleid: making the evidence-based choice the easy choice

De ontwikkeling en mogelijkheden van het Regionaal Kompas Volksgezondheid
 • M. J. H. van Bon-Martens
 • E. F. M. van den Heuvel
 • F. van der Lucht
 • M. W. E. Boverhof
 • L. A. M. de van Goor
 • J. A. M. van Oers
Wetenschappelijke artikelen

samenvatting

Gemeentelijk gezondheidsbeleid dient (mede) gebaseerd te zijn op epidemiologisch inzicht in de lokale gezondheidssituatie. Doel hiervan is het stimuleren van evidence-based gezondheidsbeleid. De implementatie van evidence-based werken in de openbare gezondheidszorg verloopt echter moeizaam. Huidige epidemiologische rapportages laten al zien waar problemen en kansen op gezondheidswinst liggen, maar geven nog onvoldoende aanknopingspunten voor concrete maatregelen en actieplannen. Hiervoor is informatie nodig over de effectiviteit van interventies en lokale beleidsmaatregelen. De GGD Hart voor Brabant wil het voor zijn gemeenten zo makkelijk mogelijk maken om de hierin de beste keuze te maken: ‘making the evidence-based choice the easy choice’. Het artikel beschrijft de ontwikkeling van het Regionaal Kompas Volksgezondheid (www.regionaalkompas.nl), een website die hiervoor specifiek is bedoeld. Geconcludeerd wordt dat het mogelijk is een website te maken met informatie die gemeentelijke beleidsmakers relevant vinden voor de vertaling van gezondheidsproblemen naar een concreet plan van aanpak. De implementatie in de regio West-Brabant laat zien dat het goed mogelijk is deze website grotendeels te delen met andere GGD’en. De discussie spitst zich toe op de kwaliteit en het gebruik van de website. Daarbij worden ook aanbevelingen gegeven om deze te verbeteren.

Abstract

Local public health policy: making the evidence-based choice the easy choice. The development and possibilities of the Regional Health Compass

By law, local public health policy in the Netherlands has to be based on the epidemiological analysis of the local health situation, in order to stimulate evidence-based public health. However, the implementation of evidence-based acting in public health is laborious. Current epidemiological reports already show where problems and opportunities for health gain lie, but they do not provide sufficient handles for concrete policy arrangements and action plans. For this, information is needed on the effectiveness of interventions and local policy arrangements. Therefore, the Regional Public Health Service (GGD) ‘Hart voor Brabant’ wants to make the best choices on these matters as easy as possible for their municipalities: ‘making the evidence-based choice the easy choice’.

This article describes the development of the Regional Health Compass (www.regionaalkompas.nl), a website specifically designed for this purpose. It is concluded that it is possible to build a website with information that is particular relevant for public health officers as to the translation of local health problems into a concrete plan of action.

The implementation in the region West-Brabant shows that it is also possible to share this website with other Regional Public Health Services. The discussion focusses on the quality and the use of the website. Also recommendations for their improvement are given.

Keywords: epidemiology, local health policy, evidence-based policy, public health, public health report

epidemiologie lokaal gezondheidsbeleid evidence-based beleid volksgezondheid VTV 

Notes

Literatuur

 1. 1.
  Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV). Den Haag: Ministerie van VWS, 2003.Google Scholar
 2. 2.
  Sackett DL, Rosenberg WMC, Muir Gray JA, Brian Haynes RB, Scott Richardson W. Evidence-based medicine, what it is and what it isn’t. BMJ 1996;312:71-2.Google Scholar
 3. 3.
  Jansen MWJ. Mind the gap: Collaboration between practice, policy and research in local public health (proefschrift). Maastricht: Universiteit Maastricht, 2007.Google Scholar
 4. 4.
  Jansen MWJ, Vries NK de, Kok G, Oers HAM van. Collaboration between practice, policy and research in local public health in the Netherlands. Health Policy 2008;86:295-307.Google Scholar
 5. 5.
  Goede J de, Putters K, Grinten T van der, Oers HAM van. Knowledge in process? Exploring barriers between epidemiological research and local health policy development. Submitted 2008.Google Scholar
 6. 6.
  Saan H, Haes W de. Gezond effect bevorderen. Het organiseren van effectieve gezondheidsbevordering. Woerden: NIGZ, 2005.Google Scholar
 7. 7.
  Dobrow MJ, Goel V, Upshur REG. Evidence-based health policy: context and utilisation. Soc Sci Med 2004;58:207-17.Google Scholar
 8. 8.
  Bowen S, Zwi AB. Pathways to "evidence-informed" policy and practice: a framework for action. Plos Med 2005;2(7):e166.Google Scholar
 9. 9.
  Donker M. Torn between two lovers. Lokaal volksgezondheidsbeleid tussen politiek en wetenschap (oratie). Rotterdam: Erasmus MC, 2006.Google Scholar
 10. 10.
  Kingdon JW. Agendas, alternatives and public policies. Boston: Little, Brown, 1984.Google Scholar
 11. 11.
  Vries MS de. Problemen op de agenda, in: Hoogerwerf A, Herweger M (red.). Overheidsbeleid, een inleiding in de beleidswetenschap. Alphen a/d Rijn: Kluwer, 1998.Google Scholar
 12. 12.
  Hoeijmakers M. Local health policy development processes. Health promotion and network perspectives on local health policy-making in the Netherlands (proefschrift). Maastricht: Universiteit Maastricht, 2005.Google Scholar
 13. 13.
  Fafard P. Evidence and healthy public policy: insights form health and political sciences. Ottawa: National Collaborating Centre for Health Public Policy, 2008.Google Scholar
 14. 14.
  Bon-Martens MJH van, Goede J de, Goor L van de, Oers JAM van. De regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning. Resultaten van de ontwikkeling in twee Brabantse regio’s. Tijdschr Gezondheidswet 2008;86:249-60.Google Scholar
 15. 15.
  Bon-Martens MJH van, Eck ECM van, Hogendoorn SM, Hoogen PCW van den, Oers JAM van (red). Gezondheid telt! in Hart van Brabant. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2006. ’s-Hertogenbosch: GGD Hart voor Brabant, 2006.Google Scholar
 16. 16.
  Heuvel EFM van den. Ontwikkeling beleidskaarten (startnotitie 2 september 2003). ’s-Hertogenbosch: GGD Hart voor Brabant, 2003.Google Scholar
 17. 17.
  Google. www.google.nl (geraadpleegd op 18 juni 2008).Google Scholar
 18. 18.
  Hollander AEM de, Hoeymans N, Melse JM, Oers JAM van, Polder JJ (red). Zorg voor gezondheid. Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2006. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2006.Google Scholar
 19. 19.
  Bon-Martens M van, Oers van H, Goor I van de. De ontwikkeling van een regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) in twee Brabantse regio’s. Tijdschr Gezondheidswet 2007;85:125.Google Scholar
 20. 20.
  Aarts M, Goor LAM van de. Gezondheid telt! in Hart voor Brabant en in West-Brabant. Tijdschr Gezondheidswet 2007;85:78-9.Google Scholar
 21. 21.
  Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Kiezen voor gezond leven 2007-2010. Den Haag: Ministerie van VWS, 2006.Google Scholar
 22. 22.
  Jeeninga W, Bon-Martens MJH van, Boverhof MWE et al. Evaluatie ontwikkeling regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2006 Hart voor Brabant en West-Brabant. Tilburg: Tranzo, Universiteit van Tilburg, 2008.Google Scholar
 23. 23.
  Werf W van der, (red). Preventie van overgewicht in de nota lokaal gezondheidsbeleid. Den Haag: Voedingscentrum, 2007.Google Scholar
 24. 24.
  Gacsbarangi M, Mulder J (red). Handleiding integraal alcoholbeleid. Den Haag: Voedsel en Waren Autoriteit, 2007.Google Scholar
 25. 25.
  Bohlmeijer E, Mutsaers K, (reds). Handleiding preventie van depressie in lokaal gezondheidsbeleid. Utrecht: Trimbos-instituut, 2007.Google Scholar
 26. 26.
  Beer M de, (red). Tabakspreventie in de nota Lokaal Gezondheidsbeleid. Den Haag: STIVORO, 2006.Google Scholar
 27. 27.
  Centrum Gezond Leven. Certificeren. http://www.rivm.nl/gezondleven/Certificeren/index.jsp (geraadpleegd op 25 juni 2008).Google Scholar
 28. 28.
  Dale D van, Witte K, Sonderen J van. Centrum Gezond Leven, van makelaar naar regisseur? Tijdschr Gezondheidswet 2008;86:169-70.Google Scholar
 29. 29.
  Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Centrum Gezond Leven: start 1 juni 2007 (Kamerstuk 9 mei 2007). Den Haag: Ministerie van VWS, 2007.Google Scholar
 30. 30.
  Eck ECM van, Smissen PJAM van der. Implementatieplan voor het onderdeel “Lokale Kernboodschappen” van de rVTV. Breda: Academische Werkplaats Openbare Gezondheidszorg Tilburg, 2006.Google Scholar
 31. 31.
  Heuvel EFM van den. www.regionaalkompas.nl. De digitale snelweg naar evidence based werken! ’s-Hertogenbosch: GGD Hart voor Brabant, 2007.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • M. J. H. van Bon-Martens
  • 1
 • E. F. M. van den Heuvel
 • F. van der Lucht
 • M. W. E. Boverhof
 • L. A. M. de van Goor
 • J. A. M. van Oers
 1. 1.

Personalised recommendations