Advertisement

TSG

, Volume 86, Issue 5, pp 237–238 | Cite as

Op weg naar de toekomst

Van rationele naar relationele gezondheidsbevordering
  • Jolanda Keijsers
Forum

Samenvatting

Wat gaat de toekomst vragen van de gezondheidsbevorderaar en preventiewerker? Welke ontwikkelingen komen er op het vak af? Wat is er dan nodig aan kennis en vaardigheden? De in juni 2008 gehouden NVPG-themadag De Gezondheidsbevorderaar en preventiewerker in 2010 gaf de aftrap voor een toekomstverkenning.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations