Advertisement

TSG

, Volume 86, Issue 5, pp 223–224 | Cite as

Moeizaam aan de basis

  • Margriet de Jager
Spectrum
  • 28 Downloads

Samenvatting

Met de komst van de Wmo zijn overheid en organisaties gaan nadenken over de invulling van het sociale beleid. De Wmo geeft de kans om na te gaan of we de goede dingen goed doen en of we ook op een andere manier kunnen gaan werken: integraal en resultaatgericht.

Literatuur

  1. 1.
    Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, Advies op de Publieke Gezondheid, Den Haag: RVZ, 2006.Google Scholar
  2. 2.
    Goeij H de. directeur-generaal Publieke Gezondheid, Ministerie VWS, publieke voordrachten, 2007.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations