Advertisement

TSG

, Volume 86, Issue 5, pp 220–221 | Cite as

Lessen uit een jaar Wmo

  • Hans Baaijens
Spectrum
  • 46 Downloads

Samenvatting

De Wmo is nu een jaar van kracht. Uit de Wmo zijn lessen te trekken voor de Wet publieke gezondheid (Wpg). De Wpg heeft haar eerste kamerbehandeling gehad en er zullen de komende jaren nog verschillende behandelingen volgen: er zijn meerdere tranches aangekondigd. Over de doelen van zowel de Wmo als de Wpg constateer ik een vrij grote mate van politieke en bestuurlijke eensgezindheid. De discussie gaat, naast mogelijke taken die overkomen uit de Awbz, vooral over de bestuurlijke uitwerking/vormgeving en financiering daarvan. Om preventie in de toekomst succesvol te maken moeten we daarover beter nadenken.

Literatuur

  1. 1.
    Tweede Kamer. Amendement Kant op de Wet publieke gezondheid: publieke gezondheidszorg voor ouderen. Den Haag: TK, vergaderjaar 2007-2008, kamerstuk 31316, nr. 10 (motie aangenomen op 12 mei 2008).Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations