Advertisement

TSG

, Volume 86, Issue 4, pp 164–164 | Cite as

ZonMw als intermediair tussen onderzoek, praktijk en beleid

  • Willem de Regt
Spectrum
  • 24 Downloads

Samenvatting

De kenniscirkel is rond. En voor ZonMw herkenbaar. De grote vraag is wat te doen om de cirkel daadwerkelijk als een dynamische ontwikkel -en gebruikscyclus te organiseren.

ZonMw heeft in haar tienjarig bestaan leerervaringen opgedaan en maatregelen genomen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations