TSG

, Volume 86, Issue 4, pp 164–164 | Cite as

ZonMw als intermediair tussen onderzoek, praktijk en beleid

Spectrum

Samenvatting

De kenniscirkel is rond. En voor ZonMw herkenbaar. De grote vraag is wat te doen om de cirkel daadwerkelijk als een dynamische ontwikkel -en gebruikscyclus te organiseren.

ZonMw heeft in haar tienjarig bestaan leerervaringen opgedaan en maatregelen genomen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations