Advertisement

TSG

, Volume 86, Issue 3, pp 131–131 | Cite as

V&W nieuws

Forum: VenW
  • 2 Downloads

Samenvatting

Op 10 maart heeft het Dagelijks Bestuur van V&W officieel afscheid genomen van Fons Blankendaal als lid van het bestuur. Het DB is de heer Blankendaal zeer dankbaar voor het vele werk dat hij de afgelopen jaren heeft verzet voor de vereniging. Het DB is zeer verheugd met de komst van mw. dr. Ien van de Goor van het Departement TRANZO van de Universiteit Tilburg en de heer mr. drs. Victor Everhardt van het Trimbos-Instituut als nieuwe leden van het Dagelijks Bestuur van V&W.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations