Advertisement

TSG

, Volume 86, Issue 3, pp 116–117 | Cite as

Thuiszorg in de Wmo; wat is er nu werkelijk aan de hand?

 • S. M. Verhagen
Spectrum
 • 103 Downloads

Samenvatting

Wat is er na anderhalf jaar Wmo werkelijk aan de hand in de thuiszorg, casu quo huishoudelijke zorg? Op deze vraag zou ik graag eens proberen antwoord te geven, al is dat vanwege een gebrek aan betrouwbare informatie zo eenvoudig nog niet. De beschikbare informatie is vanwege de lokale, decentrale uitvoering van de wet sterk gefragmenteerd. Landelijke evaluaties moeten nog worden verricht. Wel is er de mediaberichtgeving. Maar het daarin geschetste beeld van dreigende ontslagen van medewerkers, faillissementen van instellingen en ontevreden cliënten, is niet zo representatief.1

Literatuur

 1. 1.
  CG-raad. Wmo Nieuwsbrief 17. Utrecht: CG-raad, 2007 (www.cg-raad).Google Scholar
 2. 2.
  Zie: www.client-en-kwaliteit.nl.Google Scholar
 3. 3.
  Verhagen, S. Zorglogica’s uit balans. Het onbehagen in de thuiszorg nader verklaard. Utrecht: Uitgeverij de Graaff, 2005.Google Scholar
 4. 4.
  RVZ. Arbeidsmarkt en zorgvraag. Den Haag: Raad voor Volksgezondheid en Zorg, 2006.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations