Advertisement

TSG

, Volume 86, Issue 2, pp 61–62 | Cite as

20 jaar ‘Weet wat je eet’

Gezond eten in het voortgezet onderwijs
 • Wijnand van der Werf
 • Claudia van Zoelen
Praktijk
 • 229 Downloads

20 Years of ‘Weet wat je eet’. Healthy eating in secondary education

The educational programme Weet wat je eet is available to secondary schools in The Netherlands for 20 years. The programme’s theme healthy eating is still relevant. This article describes the development of Weet wat je eet, the present contents of the programme and ways of use of the programme in the school class.

Key words: health education, healthy eating, secondary schools

Notes

Literatuur

 1. 1.
  Middelbeek L, Blokdijk L, Schuit AJ et al. Overgewichtpreventie in het voortgezet onderwijs: het landelijke en regionale beeld. RIVM: Bilthoven, 2007Google Scholar
 2. 2.
  Rappaport J, Seidman E (eds). Handbook of Community Psychology. New York: Kluwer: 2000.Google Scholar
 3. 3.
  Brug J, Assema P van, Lechner L (red). Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering. Een planmatige aanpak. Assen: Van Gorcum, 2007.Google Scholar
 4. 4.
  Basemans S. Evaluatieonderzoek naar de effectiviteit van het computerprogramma ‘Weet wat je eet voor Windows’. Maastricht: Universiteit Maastricht, 2002.Google Scholar
 5. 5.
  Ruigrok netpanel. Bereik waardering en het effect van de tweede editie van Lekkerbelangrijk. Amsterdam: Ruigrok netpanel, 2007.Google Scholar
 6. 6.
  Fekkes M, Paulussen TGW. Evaluatie van de pilot van het schoolkantineproject. Leiden: TNO-PG, 2002.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • Wijnand van der Werf
  • 1
 • Claudia van Zoelen
 1. 1.

Personalised recommendations