Advertisement

TSG

, Volume 86, Issue 1, pp 15–17 | Cite as

Spiritualiteit in de gezondheidszorg

Visies en ervaringen van zorgverleners en onderzoekers
 • Eltica de Jager-Meezenbroek
 • Grieteke Pool
 • Ton Staps
 • Stieneke Bisschop
 • Adriaan Visser
 • Bert Garssen
Forum
 • 223 Downloads

Samenvatting

De afgelopen jaren heeft er een explosieve groei plaats gevonden van het aantal publicaties over spiritualiteit in relatie tot gezondheid; het aantal artikelen is de laatste tien jaar zes maal zo veel geworden.1 Spiritualiteit lijkt vooral een belangrijke rol te spelen bij het omgaan met stressvolle gebeurtenissen, zoals een chronische of levensbedreigende ziekte.1-3 Het lijkt dan ook voor de hand te liggen dat zorgverleners in de gezondheidszorg aandacht besteden aan dit thema. In dit artikel geven zorgverleners en onderzoekers hun visie over de manier waarop zorgverleners hieraan aandacht zouden kunnen besteden.

Notes

Literatuur

 1. 1.
  Stefanek M, McDonald PG, Hess SA. Religion, spirituality and cancer: current status and methodological challenges. Psycho-Oncol 2005;14:450-63.Google Scholar
 2. 2.
  Mytko JJ, Knight SJ. Body, mind and spirit: Towards the integration of religiosity and spirituality in cancer quality of life research. Psycho-Oncol 1999;8:439-50.Google Scholar
 3. 3.
  Smith TB, McCullough ME, Poll J. Religiousness and depression: Evidence for a main effect and the moderating influence of stressful life events. Psychol Bull 2003;129:614-36.Google Scholar
 4. 4.
  Narayanasamy A. Spiritual coping mechanisms in chronic illness: a qualitative study. J Clin Nurs 2004;13:116-7.Google Scholar
 5. 5.
  Sulmasy DP. A biopsychosocial-spiritual model for care of patients at the end of life. Gerontologist 2002;42:24-33.Google Scholar
 6. 6.
  Ross L. The spiritual dimension: its importance to patients' health, well-being and quality of life and its implication for nursing practice. Int J Nurs Stud 1995;32:457-68.Google Scholar
 7. 7.
  Bernts T, Dekker G, Hart J de. God in nederland 1996 - 2006. Kampen: Uitgeverij Ten Have, 2007.Google Scholar
 8. 8.
  Zinnbauer BJ, Pargament KI, Scott AB. The emerging meanings of religiousness and spirituality: Problems and prospects. J Personality 1999;67:889-919.Google Scholar
 9. 9.
  Chiu L, Emblen JD, Van Hofwegen L, Sawatzky R, Meyerhoff H. An integrative review of the concept of spirituality in the health sciences. West J Nurs Res 2004;26:405-28.Google Scholar
 10. 10.
  Staps T, Yang W. Existentiële crisis en spiritualiteit bij kankerpatiënten. In: Jochemsen H, Leeuwen E van (red). Zinervaring in de zorg. Over de betekenis van spiritualiteit in de gezondheidszorg.Assen: Van Gorcum, 2005.Google Scholar
 11. 11.
  Driebergen R, Bouwer J, Tiesinga LJ. Aandacht voor zingeving en/ of religie. Een verpleegkundige interventie op het gebied van spiritualiteit. Tijdschr Gezondheidswet 2005;83:228-35.Google Scholar
 12. 12.
  Kleemans J. Bespreking van Jochemsen et al. Zinervaring in de zorg. Over de betekenis van spiritualiteit in de gezondheidszorg. Maandbl Geest Gezondheidsz 2006;9:786-8.Google Scholar
 13. 13.
  Waaijman K. Wat is spiritualiteit en hoe doet zij zich voor in de gezondheidszorg? In: Jochemsen H, Leeuwen Ev (red). Zinervaring in de zorg. Over de betekenis van spiritualiteit in de gezondheidszorg. Assen: Koninklijke van Gorcum; 2005. p. 21-36.Google Scholar
 14. 14.
  Jochemsen H, Klaasse-Carpentier M, Cusveller BS et al. Levensvragen in de stervensfase. Wetenschappelijk rapport, nr 16. Ede: Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut, 2002. Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • Eltica de Jager-Meezenbroek
  • 1
 • Grieteke Pool
 • Ton Staps
 • Stieneke Bisschop
 • Adriaan Visser
 • Bert Garssen
 1. 1.

Personalised recommendations