Advertisement

TSG

, Volume 86, Issue 1, pp 8–10 | Cite as

Internationaal gezondheidsbeleid en de rol van Nederland

  • Fred Lafeber
Spectrum
  • 60 Downloads

Samenvatting

Gezondheid wordt steeds belangrijker in de internationale politiek en wereldeconomie. Aids, SARS en vogelgriep maakten de afgelopen jaren al duidelijk dat de politieke en economische gevolgen van wereldwijde pandemieën groot (kunnen) zijn voor zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden. Het besef van wederzijdse afhankelijkheid tussen westerse landen, ontwikkelingslanden en opkomende economieën als China wordt hierdoor steeds groter. De kwaliteit van geneesmiddelen en voedselproducten wordt kwetsbaarder door globalisering en er ontstaat in veel landen een tekort aan artsen en verpleegkundigen door de combinatie van toenemende ziektelast en migratie van gezondheidswerkers. Binnen en tussen landen nemen gezondheidsverschillen toe.

Literatuur

  1. 1.
    Mackenbach JM. Het meesterschap van Daedalus. Over paradigma, succes en toekomst van de maatschappelijke gezondheidszorg. Rotterdam: Instituut Maatschappelijke Gezondheidszorg, 2001.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations