Advertisement

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

, Volume 33, Issue 8, pp 651–654 | Cite as

Ambulanceverpleegkundige; onvoldoende onderzoek; onterecht duiden uitvalsverschijnselen als uiting van alcoholgebruik: waarschuwing

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (mr. R.A. Torrenga, voorzitter, mrs. L.F. Gerretsen-Visser en R. Veldhuisen, leden-juristen, drs. H.G.M. Menke en P. van der Zee, leden-beroepsgenoten, mr. H.J. Lutgert, secretaris) d.d. 21 juli 2009.
Jurisprudentie Tuchtrecht BIG

Samenvatting

Wijlen de echtgenoot van klaagster werd op de spoedeisende hulp gezien vanwege een val op het achterhoofd na overmatig alcoholgebruik. Na neurologisch onderzoek kon hij met een zogeheten ‘wekschema’ naar huis. Later op die dag is hij thuis in elkaar gestort waarop klaagster het alarmnummer 112 gebeld heeft en melding heeft gemaakt van de behandeling in het ziekenhuis. De ambulanceverpleegkundige concludeerde na een summier onderzoek dat echtgenoot van klaagster dronken was en adviseerde dat hij zijn roes zou uitslapen. Toen de echtgenoot ’s avonds niet meer wekbaar was, is hij na tussenkomst van de dienstdoende huisarts per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations