Advertisement

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

, Volume 33, Issue 7, pp 531–537 | Cite as

Humane biotechnologie en recht, preadviezen van de Nederlandse Juristen Vereniging

  • H. D. C. Roscam Abbing
Forum
  • 65 Downloads

Samenvatting

De jaarvergadering van de Nederlandse Juristen Vereniging van 12 juni 2009 stond in het teken van biotechnologie en recht. De drie preadviezen concentreerden zich op de moderne medische technologie, waarbij erfelijke eigenschappen een rol spelen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • H. D. C. Roscam Abbing
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations